Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Průzkum týkající se adaptačních opatření vůči změně klimatu v lesnickém sektoru

Vážený účastníku,

V posledních desetiletích přinesly narůstající lesní disturbance související se změnou klimatu pro evropský lesnický sektor mnoho výzev. V této souvislosti zkoumá Univerzita ve Štýrském Hradci spolu s partnery v projektu RESONATE velmi aktuální problematiku adaptačních opatření v lesním hospodářství a v celém lesním hodnotovém řetězci – a Váš příspěvek k výzkumnému projektu RESONATE je velmi cenný.

 

Děkujeme Vám, že nám věnujete 10-15 minut svého času!

 

V následující části Vám budeme klást otázky týkající se různých adaptačních opatření na změnu klimatu a budeme se zabývat Vaším osobním názorem. Neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi, zajímají nás Vaše osobní zkušenosti a hodnocení. Vzhledem k typu otázek v tomto dotazníku je nejlepší vyplňovat jej na počítači nebo notebooku na celé obrazovce.

 

Máte-li jakékoli dotazy, návrhy nebo nápady, neváhejte se obrátit na paní Hoebenovou prostřednictvím e-mailu: Annechien.Hoeben@uni-graz.at

S poděkováním a pozdravem,

 

Univ.Prof. Tobias Stern

Annechien Hoeben, Msc.

Institute of Environmental Systems Science, University of Graz

 

                   

Výzkum byl podpořen projektem RESONATE financovaným z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody číslo 101000574.

Průzkum obsahuje 60 otázek.
Tento průzkum je anonymní.

Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás, pokud se na tyto údaje nějaká otázka v průzkumu výslovně nedotazuje.

Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.